Tag: גיל

Results

  • גיל

    [[:gil |גיל הורוביץ]] גיל הורוביץ נולדה וגדלה בירושלים לאבא חילוני ולאמא שהייתה ממש דתייה אבל חזרה בשאלה בשביל ללמוד ובשביל להתחתן. המשפחה של אמא שלה עלתה ארצה בעלייה השנייה ומאז היא גרה בירושלים בעיר העתיקה. הם חרדים ממש ופחות או יותר מתכחשים לאמא של …