Tag: minor talent

Results

  • צ'אלרס (ראלס) רייג'לס

    נולדתי ברחובות, עיר המדע, במשפחה חילונית-אגנוסטית חובבת מדע. בגיל 3 ההורים שלי נסעו לשליחות ארוכה ביפן. במשך עשר שנים גרנו ביפן, ושם גדלתי וחונכתי. בזמן החיים שם הייתי הולך לחוג אומנות לחימה יפנית. רק בדיעבד אני מבין באמת כמה למדתי באותו חוג, הרבה מעבר …