העיר שחוברה לה יחדיו

הסטטוס קוו

ירושלים היא עיר של מאבקים. חרדים נאבקים בחילונים, ערבים ביהודים, מסורת בחדשנות. כל קבוצה בירושלים מנסה למשוך את העיר לידיה. כתוצאה מכך, כל פעילות, טבעית ועל טבעית בירושלים מושכת תשומת לב של קבוצות דתיות, פוליטיות ואתניות שונות. אלו ישתפו פעולה בהתאם לאינטרסים של הקבוצה ולעיתים אף יסרבו לשתף פעולה ביניהן למרות אינטרסים משותפים ברורים.

herzel.jpg

הרקע

ירושלים הייתה מאז ומתמיד נקודת עניין לאינספור דתות, תרבויות וכוחות בעולם. צמיחתן של שלושת הדתות העיקריות (יהדות, נצרות ואיסלאם) מתוך הכמיהה לעיר היא רק דוגמא אחת לכך.
ירושלים היוותה, עוד לפני היהדות, עיר חשובה לדתות הפאגאניות באזור הים התיכון וגם במאה ה- 21 היא מהווה נקודת עלייה לרגל לסיינטולוגים וכתות אחרות. חוקרים סבורים כי ירושלים נקראה מלכתחילה על-שמו של אל השקיעה הכנעני, שלם, שהיה אלם של היבוסים, וכי במקום היה מקדש לפולחנו.
ירושלים הפכה לנקודה מרכזית הן מבחינה פוליטית והן מבחינה דתית. על פי המסופר במקרא דוד המלך כבשה והפכה לבירתו. בנו שלמה בנה בה את בית המקדש הראשון.
מאז נכבשה ירושלים שוב ושוב על ידי גורמים שונים, ביניהם הבבלים, הפרסים, היוונים, הרומאים, הערבים, הממלוכים, הסלג’וקים, העותמנים והבריטים.
בימי הקיסר קונסטנטינוס, בראשית התקופה הביזנטית, עלתה קרנה כעיר קדושה לנצרות, והיא הפכה למרכז דתי חשוב, בזכות הקמת כנסיית הקבר וכנסיות רבות אחרות במהלך המאה הרביעית. במאה השביעית, הח’ליף עומר בנה על הר הבית את מסגד אל-אקצא, וכיפת הסלע. כך, הפכה ירושלים לעיר המקודשת לשלושת הדתות המונותאיסטיות. ונשארה שטח מריבה במשך יותר מאלף שנה.
לאחר הכרזת חלוקת ארץ ישראל בעצרת האו"ם, בכ"ט בנובמבר, פרצה מלחמת העצמאות. על פי תוכנית החלוקה של האו"ם, הייתה ירושלים אמורה להיכלל במתחם מיוחד תחת שליטה בינלאומית. אולם, גם הצד הערבי וגם הצד היהודי התעלמו מתוכנית זו, וניסו לתפוס את השליטה בעיר ובסביבתה.
בין השנים 1948 ל-1967 הייתה העיר ירושלים חצויה. הקו העירוני היה קו שביתת הנשק כפי שסוכם בהסכמי רודוס, כקטע של הקו הירוק באורך שבעה קילומטרים, והוא שחילק את העיר בין מזרח ירושלים שהייתה חלק מהממלכה הירדנית ההאשמית, לבין מערב ירושלים שהייתה בשליטת מדינת ישראל. משני צידי הקו פרסו הצדדים ביצורים ומכשולים, ובניינים שונים בעיר לאורך הקו שימשו כעמדות צבאיות.

עם פרוץ מלחמת ששת הימים ב-5 ביוני 1967 הפגיז הלגיון הערבי את ירושלים. צה"ל הגיב בהשתלטות על מזרח העיר. שאלת הריבונות על מזרח ירושלים היא אחת מסוגיות הליבה בסכסוך הישראלי-פלסטיני (בהסכם השלום שנחתם בין ישראל לירדן הוסכם כי אין לירדן שום תביעות על השטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים).
למרות, ואולי בגלל, עושר הדתות והתרבויות שבירושלים, העיר הפכה ממקום רב תרבותי לשטח מריבה המלווה כל רגע מקיומו בסכסוכים פנימיים ותגרות אינספור. נאמר כי על שנאת חינם חרב בית המקדש השני, אולם גם היום רבות ביניהן קבוצות פוליטיות שונות על השליטה בעיר.
המתח בין תושביה החרדיים והחילונים בירושלים רב, ומאבקים רבים התקיימו על אופייה. בין המאבקים הבולטים אפשר לציין את ההפגנות בכביש בר-אילן, ההתנגדות לבניית אצטדיון טדי בצפון העיר, מצעד הגאווה ופתיחת חניון קרתא בשבת. כמו כן, מאבקים רבים בענייני דת ומדינה התקיימו בירושלים כמו ההפגנה נגד גיוס הבנות לצה"ל בשנות החמישים.

העיר שחוברה לה יחדיו

The Dresden Files: Jerusalem GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid