תרגומים ומונחים

להצעות של תרגומים נוספים ניתן לשלוח מייל ל:
gurarielivni@gmail.com

 • Aspect- היבט
 • High Concept- רעיון מרכזי
 • Trouble- צרה
 • Trapping- הצמדה
 • Physical Stress- לחץ פיזי
 • Mental Stress- לחץ נפשי
 • Social Stress- לחץ חברתי
 • Evocation- תעצומה
 • Channeling- תיעול
 • Thaumaturgy- מאגיה
 • Ritual- פולחן

תרגום סולם ההצלחות:

Legendaryאגדי
Epicאפי
Fantasticמופלא
Superbמדהים
Greatנהדר
Goodטוב
Fairסביר
Averageממוצע
Mediocreבינוני
Poorגרוע
Terribleאיום
nanach.png

תרגום טבלת המיומנויות:

מיומנות הצמדה (Trapping)
עירנות (Alertness) הימנעות מהפתעה (Avoiding Surprise), יוזמה בקרב (Combat Initiative), הבחנה פאסיבית (Passive Awareness)
אתלטיקה (Athletics) טיפוס (Climbing), התחמקות (Dodging), נפילה (Falling), קפיצה (Jumping), ריצה (Sprinting), פעילות גופנית
פריצה (Burglary) הערכת אבטחה (Casing), הסתננות (Infiltration), פריצת מנעולים (Lockpicking)
אנשי קשר (Contacts) איסוף מידע (Gathering Information), מקורות יודעי דבר (Getting the Tip-Off), להכיר אנשים (Knowing People), שמועות (Rumors)
דעתנות (Conviction) חוסן נפשי (Mental Fortitude), מעשה של אמונה (Acts of Faith)
מלאכת יד (Craftsmanship) לשבור (Breaking), לבנות (Building), לתקן (Fixing)
רמייה (Deciet) חתול ועכבר (Cat and Mouse), תחפושות (Disguise), הסחה ותעתוע (Distraction and Misdirection), דמעות של תנין (False Face Forward), שקר ורמאות (Falsehood and Deception)
משמעת עצמית (Discipline) ריכוז (Concentration), שליטה ברגשות (Emotional Control), הגנות רגשיות (Mental Defense)
נהיגה (Driving) מרדף (Chases), יד אחת על ההגה (One Hand on the Wheel), כלי רכב שונים (Other Vehicles), הכרת רחובות וניווט (Street Knowledge and Navigation)
אמפתיה (Empathy) קריאת אנשים (Reading People), כתף לבכות עליה (A Shoulder to Cry On), הגנה חברתית (Social Defense), יוזמה חברתית (Social Initiative)
סיבולת (Endurance) פעילות לאורך זמן (Long Term Action), חוסן גופני (Physical Fortitude)
אגרופים (Fists) התקוטטות (Brawling), הגנה בקרב פנים אל פנים (Close-Combat Defense)
רובים (Guns) כיוון (Aiming), ידע ברובים (Gun Knowledge), ירי (Gunplay), כלי נשק ארוכי טווח (Other Projectile Weapons)
הפחדה (Intimidation) צא לי מהפנים! (The Brush Off) תחקור (Interrogation), התגרות (Provocation), התקפה חברתית (Social Attacks), איום (Threats)
חקירה (Investigation) ציתות (Eavesdropping), בחינה (Examination), מעקב (Surveillance)
ידענות (Lore) חקר הנסתר (Arcane Research), טקסים שכיחים (Common Ritual), תפיסת הנסתר (Mystic Perception)
עוצמה (Might) לשבור ולהרוס (Breaking Things), שימוש בכוח (Exerting Force), הרמה (Lifting), היאבקות (Wrestling)
יכולת אמנותית (Performance) הערכת אמנות (Art Appreciation), יצירה (Composition) , תקשורת יצירתית (Creative Communication), הופעה בפני קהל (Playing to an Audience)
נוכחות (Presence) כריזמה (Charisma), פיקוד (Command), מוניטין (Reputation), חוסן חברתי (Social Fortitude)
שיח (Rapport) הא ודא (Chit Chat), פני פוקר (Closing Down), רושם ראשוני (First Impressions), היחשפות (Opening Up), הגנה חברתית (Social Defense)
משאבים (Resources) רכישה (Buying Things), ציוד (Equipment), סגנון חיים (Lifestyle), הכסף מדבר (Money Talks), חלל עבודה (Workspaces)
למידה (Scholarship) תשובות (Answers), שימוש במחשב (Computer Use), הכרזה על עובדות שוליות (Declaring Minor Details), אקספוזיציה ותיעול מידע (Exposition and Knowledge Dumping), שפות (Languages), טיפול רפואי (Medical Attention), מחקר ועבודת מעבדה (Research and Lab Work)
חשאיות (Stealth) מארב (Ambish), מחבואים (Hiding), מעקב צללים (Shadowing), התגנבות (Skulking)
הישרדות (Survival) טיפול בבע"ח (Animal Handling), הסוואה (Camouflage), רכיבה (Riding), ליקוט (Scavenging), מציאת עקבות (Tracking)
נשקים (Weapons) נשקי הטלה (Distance Weaponry), קרב פנים אל פנים (Melee Combat), הגנה בקרב פנים אל פנים (Melee Defense), ידע בנשקים (Weapon Knowledge)

תרגומים ומונחים

The Dresden Files: Jerusalem GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid