הערפדים הלבנים

whitecourtvamps-td.jpg
יש שאומרים שהשורשים של הערפדים הלבנים בירושלים הם במשפחות כנעניות עתיקות. במהלך השנים התפזרו בני המשפחה ונטמעו בעמים שמסביבם. ייתכן ומשפחות אלו הגיעו אף לאירופה דרך האימפריה הרומית.
רוב המשפחות השונות מכירות זו בזו, גם אם הן שומרות על תחרותיות מסויימת.

הערפדים הלבנים

The Dresden Files: Jerusalem GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid