Tag: Theme

Results

 • העיר שחוברה לה יחדיו

  h3. הסטטוס קוו

  ירושלים היא עיר של מאבקים. חרדים נאבקים בחילונים, ערבים ביהודים, מסורת בחדשנות. כל קבוצה בירושלים מנסה למשוך את העיר לידיה. כתוצאה מכך, כל פעילות, טבעית ועל טבעית בירושלים מושכת תשומת לב של קבוצות דתיות, פוליטיות …

 • 3000 שנות הסטוריה

  h3. הסטטוס קוו

  ירושלים היא עיר עמוסה באתרים היסטוריים ועתיקות, כמו גם בחפצי קודש עתיקים. במקרים רבים קבוצות שונות נלחמות על אזורים קדושים בירושלים, במטרה להגביר את כוחן ויכולת השפעתן. מאבקים אלו בולטים במיוחד לאור העובדה שירושלים …

 • ולא תשקוט הארץ

  h3. הסטטוס קוו

  מאז ומתמיד הייתה [[העיר שחוברה לה יחדיו]] מוקד לסכסוכים. המריבות האינסופיות בין העמים, הדתות והקבוצות הפוליטיות בירושלים הדרדרו כמעט תמיד לשפיכות דמים שגבתה קורבנות נוראיים מכל הצדדים. פעם אחר פעם טבחו צדוקים …

 • 5000 שנות הסטוריה

  h3. הסטטוס קוו

  ירושלים היא עיר עמוסה באתרים היסטוריים ועתיקות, כמו גם בחפצי קודש עתיקים. במקרים רבים קבוצות שונות נלחמות על אזורים קדושים בירושלים, במטרה להגביר את כוחן ויכולת השפעתן. מאבקים אלו בולטים במיוחד לאור העובדה שירושלים …