מתחם תע"ש

390-sImg.jpg
תיאור

שדה בור גדול עם צמחייה עשבונית גבוהה ועצים בוגרים פזורים. בחורף מוצף המקום בשלולית חורף גדולה.

רעיון מרכזי

5000 שנות הסטוריה

אספקט

יש סודות שעדיף לקבור באדמה

הרעיון

מתחם תע"ש (תעשייה צבאית) נמצא בלב שכונת בית הכרם בירושלים, הוא היה פעיל בשנים 1951-1997. במקום פעל מפעל צבאי, לייצור ציוד ונשק צבאי. המתחם, שפעם התמקם בשולי העיר, כיום נמצא בלבה, מוקף באלפי תושבים, מבני ציבור, חינוך ומסחר.
המפעל השאיר אחריו זיהום קרקע קשה, וממצאים מצביעים על זיהום קשה בסביבתו, ובתוך המבנים הקרובים אליו. עובדה פחות ידועה היא שכאשר ננטש האתר, נקברו תחת תלי העפר בונקרים סודיים שמיקומם נשכח.
בנוסף, מסתובבת באיזור קבוצה של אנשי זאב. יש החושבים כי היא קשורה בדרך כלשהי לאנס ששמו נקשר לאיזור.

פרצוף

שם: שלאיין
קונספט: ירושלמי ותיק ממקימי שכונת בית הכרם שמכיר את כל סודות השכונה.

מתחם תע"ש

The Dresden Files: Jerusalem GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid