ולא תשקוט הארץ

הסטטוס קוו

מאז ומתמיד הייתה העיר שחוברה לה יחדיו מוקד לסכסוכים. המריבות האינסופיות בין העמים, הדתות והקבוצות הפוליטיות בירושלים הדרדרו כמעט תמיד לשפיכות דמים שגבתה קורבנות נוראיים מכל הצדדים. פעם אחר פעם טבחו צדוקים בפרושים, יהודים בנוצרים, נוצרים במוסלמים, מוסלמים בנוצרים וכן הלאה.
בתוך מאבק הדמים הזה גדלה לה קבוצה של ערפדי החצר הלבנה. קבוצה ייחודית זו ניזונה מהפחד ששורר בעיר. מתוך כך, מנסים ערפדי החצר הלבנה בירושלים ללבות את הפחד ותחושת הטרור בקרב תושביה האנושיים. בהחלט סביר למצוא את הערפדים הלבנים בירושלים בתפקידי מפתח כגון פוליטיקאים מחד ומנהיגי תאי טרור מאידך. כל אלו מלבים את תחושת הבהלה בעיר וניזונים ממנה.
בשנים האחרונות, גדלו החיכוכים הפנימיים בין קבוצות הערפדים השונות, ורק עובדה זו איפשרה לעיר לנוח מעט מהתקפות הטרור התכופות בה.

hebron_1_.jpg

ולא תשקוט הארץ

The Dresden Files: Jerusalem GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid