יחידת סת"ם

יחידת סת"ם (סריקת תופעות מיוחדות) הוקמה במקור בשם יחידת חות"ם (היחידה לחקר וסריקה של תופעות מיוחדות). היחידה הוקמה בשנת 1968 על ידי ראש העיר טדי קולק
מטרת היחידה הייתה לזהות, לאתר, לחקור ולהמליץ על טיפול בתופעות על טבעיות. מתוקף תפקידיה נחשבה היחידה לחשאית למרות שעצם קיומה לא נשמר בסוד. פרטי פעולתה, התיקים שבהם טיפלה ובשנים מסוימות גם הפעילים בה נשמרו תחת סוד ולא דווחו לציבור או לתקשורת.
noneed.pngבשנת 1993, עם בחירתו של אהוד אולמרט לראש עיריית ירושלים, קוצץ תקציב היחידה באופן ניכר. כמו כן, צומצמה פעילותה של היחידה. מיחידה בת יותר מ- 30 שוטרים ליחידה המונה 10 שוטרים.
הצמצום בתקציב היחידה נמשך עם כניסתו של אורי לופליאנסקי לתפקיד ראש העיריה. או אז, שונה שם היחידה מחות"ם ליחידת סת"ם ותפקידיה הוגדרו מחדש. יחידת סת"ם נקבעה כיחידה שמטרתה הרגעת הציבור ותן תחושת אמון בכוחות המשטרה “הרגילים”. מפקד היחידה הותיק בני חלמיש, שפיקד על היחידה משנות הקמתה, התפטר בהפגנתיות מיד לאחר מכן. במקום חלמיש הוצב בתפקיד אשרף עמאר, שוטר דרוזי צעיר בעל עבר קרבי מרשים, יכולות ברורות וחוסר טאקט ברור עוד יותר.
משנת 2003 ועד היום ספגה היחידה אבידות רבות יותר ויותר בכל הנוגע לתקציבה. כיום, אשרף עמאר, מפקד על 4 שוטרים נוספים בלבד. היחידה הינה יחידה מצומצמת ונמצאת תחת סכנת סגירה באופן מתמיד.

יחידת סת"ם

The Dresden Files: Jerusalem GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid