מאה שערים

320px-100_Shearim_ca1950.jpg
תיאור

מאה שערים הייתה השכונה החמישית, הגדולה ביותר והמרוחקת ביותר שנבנתה מחוץ לחומות העיר העתיקה. הוקמה בידי אנשי היישוב הישן היוצאים מהעיר העתיקה.
מייסדי השכונה בחרו לה שם מפסוק מפרשת תולדות, שהייתה פרשת השבוע בזמן ייסוד החבורה: “ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו ה’” (בראשית, כו, יב), וכן בגלל שמייסדיה מנו מאה חברים.‏ השם נבחר גם כיוון ש"מאה שערים" שווה בגימטריה ל-666. מספר זה מסמל, על פי הגר"א, שמקימי השכונה היו צאצאי תלמידיו, את משיח בן יוסף וקיבוץ גלויות.
ניהול השכונה הופקד בידי ועד אשר מנה 7 חברים ואכף את התקנון הנוקשה של השכונה. בצד הקפדתו היתרה על ניקיון השכונה וקביעת תקנות באשר לניקוז מים באמצעות מרזבים אל בורות המים, דאג הוועד גם לשמר את אופייה האדוק בתקנות מסוג “אסור להשכיר דירה למי שאינו מוחזק לישראל כשר”. כדי למנוע חשש שברבות הימים ישתנה אופי האוכלוסייה, נקבע מראש כי התקנות הן לדורות ואין לשנותן.

רעיון מרכזי

העיר שחוברה לה יחדיו.

הרעיון

שכונה בעלת סף (Threshold) המגן עליה מכוחות האופל בגלל ריכוז גבוה של כוח דתי. הסף הוא בעוצמה סבירה (2+) ברחובות השכונה.

D349-112_wa.jpg

האספקט

מקום מבטחים.

הפרצוף

שם: הרב אלישי “המואר” בן יוחנן
קונספט: מנהיג חרדי

מאה שערים

The Dresden Files: Jerusalem GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid