חדר 225

החדר של סופי הוא חדר אימון גדול בקומה 2 של תיכון האקדמיה למוסיקה ולמחול.

חדר 225

The Dresden Files: Jerusalem GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid